Infranord tillsätter ny hållbarhetschef

Sara Selegran ny hållbarhetschef på Infranord. Foto: Infranord

Infranords ambition är att ytterligare öka bidraget till en hållbar samhällsutveckling, inklusive de nationella miljö- och klimatmålen. Sara Selegran har anställts som hållbarhetschef för att med sin kompetens och erfarenhet leda och utveckla arbetet med att implementera hållbarhetsfokus i affären.

Infranord strävar efter ständig förbättring och ökad medvetenhet vad gäller verksamhetens påverkan. Hållbarhet blir mer komplext och kräver ökat fokus av ledningen. Framför allt ökar kraven inom miljöområdet och kräver högre grad av specialistkompetens.

– Social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet är oerhört viktigt för att Infranord långsiktigt ska bibehålla den positiva utveckling som bolaget har.  Utmaningen på miljöområdet är omfattande i byggbranschen för att klara nationella mål och jag är därför väldigt nöjd med att vi rekryterat Sara Selegran till hållbarhetschef i Infranord. Jag är övertygad om att hennes omfattande erfarenhet inom miljöområdet i kombination med en hög grad av affärsmässighet kommer bidra till Infranords långsiktiga utveckling, säger Henrik Löfgren vd för Infranord.

Sara Selegran har arbetat på såväl myndighetssidan som på flera större bygg- och anläggningsföretag och kommer senast från Veideke Industri där hon arbetar som affärsutvecklingschef. Hon har också tidigare haft ledande positioner på NCC Industry, Svevia och Länsstyrelsen Västerbotten, samtliga med hållbarhets- och affärsfokus.