Norconsult stärker upp Trafikverkets organisation för Norrbotniabanan

Norconsult tar uppdrag för Norrbotniabanan. Foto: Patrick Degerman

Genom Norrbotniabanan kommer det bli snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods i hela landet. Norconsult har vunnit ett uppdrag gällande projekteringsledning och kommer därmed stärka upp Trafikverkets organisation i arbetet.

Norconsult har vunnit ett uppdrag gällande projekteringsledning vid framtagandet av förfrågningsunderlag och bygghandlingar till entreprenadskedet som omfattar både väg- och järnvägsrelaterade anläggningar och byggnadsverk. 

– Ren konkret innebär uppdraget att vi stärker upp Trafikverkets organisation så att de ska kunna hålla uppe tempot i arbetet. Uppdraget sträcker sig som längst fram till år 2026, säger Tony Strandberg, Teamchef för Järnväg på Norconsult som är stolt och glad över att Norconsult vunnit uppdraget.

– Norrbotniabanan är tillsammans med andra stora järnvägsprojekt en förutsättning för svensk tillväxt och ett fossilfritt Sverige 2045. Det är ett viktigt uppdrag för järnvägsteamet som visar på att vi har hög kompetens inom området med våra nya kontor i Umeå och i Luleå där vi har ett stort team som projekterar broar, säger han.