Nytt järnvägsspår för frakt av flytande koldioxid

Växjö Energi vill transportera flytande koldioxid på tåg. Foto: Växjö Energi

Växjö Energi planerar ett nytt järnvägsstickspår på sin anläggning i syfte att kunna frakta flytande koldioxid på tåg. Norconsult utreder nu förutsättningarna för det nya stickspåret, där flera kompetenser ingår.

Växjö Energi siktar på att ha en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning i drift på Sandviksverket år 2027 och fånga in cirka 180 000 ton koldioxid årligen. Genom att fånga in den förnybara koldioxid som släpps ut kan Växjö Energi bidra till negativa utsläpp, det vill säga att atmosfären tvättas på koldioxid och att verksamheten blir klimatpositiv.

Växjö Energi har en inlandsposition och inte direkt närhet till en hamn, vilket innebär att den flytande koldioxiden ska fraktas via tåg och vidare med båt. Därför utreds just nu möjligheten till nytt stickspår från sin anläggning till relevant hamn. Uppdraget utförs i samverkan med Norconsult, där Göran Kannerby är uppdragsledare.

– Stickspåret kommer att vara cirka 300 meter långt och ansluta till befintlig järnväg som passerar strax utanför Växjö Energis produktionsanläggning. Vårt uppdrag omfattar bland annat bana/spår, mark, signal och kontaktledning. Men även el/lågspänning, tele, miljö, BPU och buller ingår. En helhetslösning som både vi, Växjö Energi och den tilltänkta tågoperatören är nöjda med berättar Göran.

Uppdraget omfattar en förstudie av förutsättningar för det nya stickspåret inför projektering. Utredningen ska beskriva förutsättningar och hur stickspåret bör utformas och anslutas till den närliggande järnvägen, vad som behöver utredas vidare, vilka järnvägstekniker som ingår, samt en budgetkalkyl för en eventuellt kommande projektering samt byggnation av spåret.

– Vi är precis färdiga med förstudien, där vår analys har lett fram till tre olika alternativ. Kravet på framkomlighet till en närliggande hamn är en utmaning eftersom infrastrukturen till dessa är ansträngd redan idag, säger Göran.

Tågen som ska frakta koldioxid från produktionsanläggningen i Växjö beräknas kunna rulla på det nya stickspåret år 2027.