SL svarar på SRs rapportering om ATC på Roslagsbanan

Roslagsbanan har körts med ATC som saknat myndighetsgodkännande. Foto: SLL

Sveriges Radios Ekoredktions rapportering om att SL kört Roslagsbanan med en version av ATC som saknat myndighetsgodkännande. Det handlar om olika mjukvaruversioner i ombordutrustningen på tågen. 2004 SL fick godkännande för mjukvaruversion 1.06. Den version som sedan 2005 suttit i tågen är 1.09. Detta borde SL ha anmält och sökt godkännande för hos dåvarande Järnvägsstyrelsen.

Järnvägsstyrelsen bedömde 2004 version 1.06 som fullgod och säker. Version 1.09 är i grunden samma version som den som godkändes 2004, men längs vägen har det skett korrigeringar i mjukvaran, alltså buggfixar. Version 1.09 är en förbättrad mjukvara jämfört med den som godkändes 2004. Denna version genomgick interna tester och godkändes internt innan införandet. Men SL har missat att som sista steg i processen anmäla uppgraderingen och inhämta godkännande hos Järnvägsstyrelsen.

Arriva, som är trafikutövare på Roslagsbanan, gjorde en anmälan till Transportstyrelsens jourtelefon direkt när felet uppdagades, i enlighet med de riktlinjer som finns. Arriva och trafikförvaltningen genomförde en gemensam riskanalys och lämnade in både riskanalys och åtgärdsplan till Transportstyrelsen.

ATC som saknat myndighetsgodkännande har inte inneburit någon risk. Det konstateras dels av Transportstyrelsen, dels av flera analyser liksom den rapport som Ansaldo beställde från ett oberoende bolag, som rekommenderar fortsatt kommersiell drift för version 1.09.