Avstängningen på Roslagsbanan senareläggs

SL väljer att fortsätta att köra Roslagsbanan. Foto: SL

I rådande läge behöver kollektivtrafiken köra för fullt, utan störningar. SL måste nu säkra trafiken och resenärernas säkerhet och trygghet. Därför skjuts den planerade avstängningen av Roslagsbanan framåt i tiden.

– Situationen i Stockholm är allvarlig, och vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen. Därför väljer vi att fortsätta köra Roslagsbanan, säger Sara Catoni, chef för trafikförvaltningen och vd SL. De resenärer som behöver resa kollektivt för att ta sig till jobb i exempelvis sjukvården, måste ges bästa möjligheter till detta.

Arbetena på Roslagsbanan, som syftar till att öka kapaciteten och förbereda för nya fordon, kommer att genomföras när samhällssituationen tillåter. Det går inte idag att säga exakt när det blir. Även med full trafik på Roslagsbanan kan det bli trångt på tågen. SL vill därför passa på att uppmana alla resenärer att bara resa när de verkligen måste.