UITP tillsätter ny ordförande

UITPs nya ordförande heter Minna Soininen. Foto: UITP
UITPs nya ordförande heter Minna Soininen. Foto: UITP

UITP, Union Internationale des Transports Publics, är International församling av företag inom offentliga tramsporter.  UITP etablerades 1885 och är det det enda världsomspännande nätverket som samlar alla intressenter inom kollektivtrafik och hållbara transportsätt.

Nu har UITP fått en ny ordförande. Minna Soininen har en gedigen bakgrund inom transportväsendet. Hon är civilingenjör specialiserad på transport och ett 20-tal års erfarenhet av trafik och transport, först som konsult och sedan som transportingenjör i staden av Uleåborg.

–  Som ordförande har jag kommer att göra mitt bästa för att underlätta ett bra informationsutbyte mellan våra medlemmar i kommittén och våra experter, samt med EU:s beslutsfattare och lagstiftare. Jag tycker att det är mycket positivt att UITP strävar efter mångfald, i sina evenemang och kommittéledarskap. Mångfald, inkludering och rättvisa kommer att berika innehållet i vårt samarbete, kunskapsdelning och diskussioner.

Digitalisering är en nödvändig del av alla kollektivtrafik-DNA, oavsett om det hjälper till med verksamheten, kundinformation, köp av biljett eller gott tredjepartssamarbete. Det gemensamma målet inom EU:s kollektivtrafik bör vara att ha en tydlig och stabil rättslig ram och se till att kollektivtrafiken ses som hjärtat i all hållbarhet transportsystem, menar Minna Soininen i ett presentationsanförande.