Trafikverket utför förberedande arbeten i Lökom och Kläpp

Trafikverket beräknar att vara klar med de förberedande arbetena inför spårläggningen under 2022. Foto: Trafikverket

Trafikverket planerar att inleda förberedande arbeten längs järnvägen i Lökom och i Klovsta inför kommande spårbyte. För att öka trafiksäkerheten ska man göra åtgärder vid plankorsningar och bygga ersättningsvägar.

– Hastigheten på spåret är idag nedsatt till 40 kilometer i timmen. När spårbytet är klart återställs hastigheten till 80 kilometer i timmen, vi ser därför över trafiksäkerheten och stänger flera plankorsningar. I Lökom ska vi bygga en ny plankorsning med bomanläggning, ljus och ljud, berättar projektledare Per Lindmark och fortsätter.

– Vi bygger också nya vägar parallellt med järnvägen både i Lökom och Kläpp, dessa ersätter vägarna till de plankorsningar vi stänger. Åtgärderna gör vi för att öka säkerheten, både för dig som passerar järnvägen och för dem som ska trafikera den.

Trafikverket beräknar att vara klar med de förberedande arbetena inför spårläggningen under juni 2022. Trafikverket har skrivit kontrakt med Svevia som kommer att bygga ersättningsvägar och ny plankorsning. I huvudsak sker arbeten på vardagar under dagtid.

– Vi planerar att ge löpande information om kommande arbeten till direkt berörda via sms och det går jättebra att kontakta oss vid frågor eller synpunkter, hälsar Per.