Pandemityngt kvartal för SJ

Begränsningarna för hur många resenärer som får resa med varje tåg har fortsatt att gälla under hela kvartalet. Foto: SJ

Coronapandemin fortsätter att sätta tydliga avtryck i SJs resultat, även om årets andra kvartal inte redovisar samma stora förlust som förra årets. Att det finns en efterfrågan på klimatsmarta och bekväma resor är tydligt och bådar gott för framtiden.

Begränsningarna för hur många resenärer som får resa med varje tåg har fortsatt att gälla under hela kvartalet, både i Sverige och Norge. SJs intjäningsförmåga har på det sättet varit begränsad. Biljettintäkterna har dock ökat mot förra årets andra kvartal vilket är ett tydligt tecken på att fler ser att SJ och tåget är framtidens sätt att resa.

– Jag är jätteglad när jag nu ser att många vill resa med oss igen. Vi har haft en stor tillströmning, både till vårt kundprogram SJ Prio och bland företag som tecknat nya affärsavtal med oss. Faktum är att i slutet av kvartalet var många av våra avgångar helt slutsålda upp till den tillåtna nivån. Jag är därför stolt över att vi i så stor utsträckning som möjligt har upprätthållit trafiken i hela landet under pandemin, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Det är också den minskade kostnadsbasen som medfört att resultatet för kvartalet är mindre negativt än motsvarande kvartal förra året.

– Vi har genomfört en rad förändringar för att få ned vår kostnadsbas, vilket varit nödvändigt för att klara pandemisituationen. Ett tydligt exempel är att vi lämnat lokalerna för våra servicecenter i Stockholm, Göteborg och Malmö, och flyttat ut all service till stationsbyggnaden och plattformarna, säger Monica Lingegård.