SJ tar krafttag efter stökigt kvartal

Ett kvartal som kantats av leveranssvårigheter för SJ. Foto: SJ

SJs omfattande förbättringsarbete för kunder och medarbetare fortsätter. Detta efter ett kvartal som till stor del har kantats av leveranssvårigheter med inställda avgångar och dålig punktlighet.  Under det tredje kvartalet ökade resandet med 19 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Tyvärr har både resenärer och SJs medarbetare fått uppleva en besvärlig tid på den svenska järnvägen, där olika typer av störningar har varit ovanligt många.

– SJs egna utmaningar beror främst på den generella lokförarbrist som råder i Sverige. För att säkra förartillgången och därmed kunna köra ännu fler tåg har SJ beslutat att starta en egen lokförarutbildning och inom kort sker den första kursstarten. Andra orsaker till de störningar som varit är regelrätta fel och brister i infrastrukturen. En hel del har under sommaren varit väderrelaterat men också sena banarbetsbesked från Trafikverket som lett till omplanering och inställelser. Det får konsekvenser för SJs medarbetare och kunder då vi dras med sena biljettsläpp och kort framförhållning när det gäller personalens scheman, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

SJ tar nu krafttag och genomför flera stora förbättringsarbeten. Förutom den egna lokförarutbildning vidtas åtgärder för att komma tillrätta med de cirka 16 procent med dålig punktlighet som SJ själva är ansvariga för. Man genomför också stora förbättringar i kundbemötandet och förstärker företagets kundserviceorganisation.

– Vi genomför också större förändringar kopplat till schemaplanering, med en rad satsningar som skall ge en betydligt bättre situation för våra medarbetare, säger Monica Lingegård.

 

Utfall tredje kvartalet 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 2 751 MSEK (1 999)
  • Rörelseresultatet uppgick till 260 MSEK (32)
  • Kvartalets resultat uppgick till 197 MSEK (24)