Säkrare på- och avstigningar på pendletågen

Pendeltågen får kameror och monitorer för snabbare och säkrare på- och avstigningar. Foto: Tomas Berglund

Nu ska kameror och monitorer installeras på pendeltågen som gör det möjligt för förarna själva att övervaka resenärsutbytena. Det ger säkrare på- och avstigningar samtidigt som det innebär en stabilare och pålitligare trafik.

Ett vanligt år görs över 400 000 påstigningar på pendeltågen varje vardag. För att upprätthålla en attraktiv och punktlig kollektivtrafik måste resenärsutbytena gå snabbt och smidigt. Trafikförvaltningen har tillsammans med MTR utvecklat ett sätt att effektivisera och modernisera resenärsutbytena utan att göra avkall på säkerhetskraven.

Med hjälp av kameror på vagnarna och monitorer i förarhytterna kommer förarna själva att kunna övervaka på- och avstigningarna. Den här typen av lösning finns i till exempel Storbritannien, där den visat på att säkerheten i samband med av- och påstigning förbättras och att trafikdriften blir stabilare och resenärsutbytena jämnare.

Satsningen innebär att tågen inte längre måste bemannas med en extra resurs. I och med automatiseringen av resenärsutbytena frigörs betydande resurser som i stället kan användas bland annat till att på ett mer effektivt sätt stärka tryggheten i pendeltågstrafiken. De som jobbar som tågvärdar kommer därmed att erbjudas andra arbetsuppgifter hos MTR.