Pendeltågens punktlighet har förbättrats

April månads punktlighet landar på 93,1 procent. Fotograf: Viktor Fremling

Pendeltågens punktlighet har haft en utmanade start under det första kvartalet där hårt vinterväder, olyckor och infrastrukturproblem orsakat störningar i tågtrafiken i regionen. Under andra kvartalets första månad, landar punktligheten på 93,1 procent vilket är en klar förbättring från tidigare månader.

April månads punktlighet landar på 93,1 procent, vilket är den andra mest punktliga månaden under 2021 och en förbättring med hela 11,5 procentenheter i jämförelse med februari månad. Månadens punktlighet påverkades främst av ”Olyckor/tillbud och yttre faktorer” som stod för 34,3 procent av de totala förseningarna.

Händelser som klassas som ”olyckor/tillbud och yttre faktorer” var bland annat ett elfel (till följd av väder och vind) och flertalet obehöriga i spår. Totalt sett orsakade dessa händelser cirka 5 000 förseningsminuter för april månad, vilket är en ökning med 1137 minuter i jämförelse med föregående månad.

— Det har varit en tuff start på året med hårt väder och omfattande infrastrukturarbete till följd av urspårningen av ett godståg i Häggvik den 11 februari, som påverkat såväl pendeltågstrafiken, fjärrtågtrafiken och godstrafiken, säger Mats Johannesson, vd för MTR Pendeltågen. När nu våren är här och arbetet i Häggvik är avslutat så känns det bra att kunna konstatera att vi är på väg mot att leverera en stabil och punktlig trafik igen.

Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.