Oslo-Sthlm 2.55 ger positiva klimateffekter

Järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm sparar 92 tusen ton CO2 per år. Foto: Oslo-Sthlm 2.55

En ny klimatrapport som bolaget Oslo-Sthlm 2.55 låtit göra visar att stora och snabba klimatvinster väntar när en modern järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm står färdig. Redan efter fem år kan projektet vara klimatneutralt och därefter genererar förbindelsen positiva klimateffekter. En snabbare järnvägsförbindelse skulle innebära att över en miljon flygresenärer flyttar till tåget på sträckan varje år.

– Om Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och vi menar allvar med att ställa om till ett hållbart transportsystem så kan vi inte låta den här typen av projekt vänta, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

I klimatutredningen ingår en analys av den totala klimatpåverkan från den föreslagna, uppgraderade järnvägsförbindelsen mellan Oslo och Stockholm. Detta inkluderar utsläppsminskningar från överflyttning av resande från framförallt flyg och bil till järnväg samt utsläpp från resurs- och energianvändning vid byggande, drift och underhåll.

Möjligheten till utsläppsminskningar till följd av godstrafikens förflyttning från lastbil till tåg bedöms som goda men är allt inte ens inräknade. Effekter av ökad kapacitet för gods på järnvägen ska alltså adderas som ytterligare positiv effekt på återbetalningstiden från projektet.

– Man måste väga både de positiva och negativa effekterna för att få en samlad bild av vilka konsekvenser ett projekt får för klimatet. Vi kan konstatera att Oslo-Stockholm väldigt snabbt börjar betala av på vår gemensamma klimatskuld. Jag tror det är svårt att hitta ett järnvägsprojekt som både bär sig ekonomiskt men som också så snabbt genererar den här typen klimatnyttor, säger Jonas Karlsson.

Den nya rapporten som bygger på Trafikverkets antaganden om utsläppsreduktion i biltrafiken och i produktionskedjan, visar att återbetalningstiden blir cirka fem år. Det är extrem kort tid för ett större järnvägsprojekt. Bara utsläppsminskningen från flyget är 66 tusen ton CO2 per år och lägger man till höghöjdseffekter motsvarar det 92 tusen ton CO2 per år.

Oslo-Sthlm 2.55 har tidigare låtit undersöka vad det skulle kosta om den norska och svenska staten valde att brukarfinansiera de nya järnvägslänkarna som krävs för att nå Trafikverkets mål om en restid under tre timmar mellan huvudstäderna. De finansiella studierna för projektet visar att en blygsam höjning av dagens biljettpris, och betydligt billigare än kostnaden för att flyga, är fullt tillräcklig för att finansiera en ny järnvägslänk över gränsen.

– I slutändan finns flera alternativ till hur järnvägsförbindelsen skulle kunna byggas, finansieras och betalas. Vi har visat att en ny förbindelse mellan Oslo och Stockholm är lika lönsam som Öresundsbron både för samhället och som ren investering. Vi kan nu också visa att förbindelsen väldigt snabbt börja generera stora klimatnyttor. Vi ser nu fram emot att Sverige och Norge gemensamt startar en förstudie för en modern förbindelse­­­, avslutar Jonas Karlsson.