Oslo-Stockholm med i regeringens nationella plan

Trafikverket ska utreda förutsättningarna för sträckan Oslo-Stockholm. Karta: Oslo-Sthlm 2.55

I den nationella transportinfrastrukturplanen fastslår infrastrukturminister Tomas Eneroth att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan utreds.

– Det är positivt att uppdraget om att ett gemensamt utredningsarbete nu finns. Det har vi, såväl som norska och svenska myndigheter väntat på. Det är också viktigt att ministern trycker på att man vill utreda finansiering av förbindelsen. Våra utredningar visar att det är möjligt att finansiera en ny bana över gränsen med biljettintäkter som skapas när över en miljon flygresenärer väljer tåget i stället, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Så sent som i december 2020 rekommenderade Jernbanedirektoratet den norska regeringen att påbörja en fördjupad utredning av en ny gränsöverskridande förbindelse mellan länderna. Efter det har ett majoritetsbeslut i norska Stortinget om att påbörja en möjlighetsstudie tagits och ett nytt regeringsuppdrag har därefter lagts efter regeringsskiftet i Norge om att påbörja arbetet tillsammans med Sverige.

– Det är tydligt att man från norsk sida signalerar en stor vilja till ett gemensamt arbete. Med det besked som ministern ger idag, kan det arbetet intensifieras, säger Jonas Karlsson.

I beslutet finns inga stora satsningar på Mälarbanan eller Värmlandsbanan med. Satsningar på dessa banor var en klar förhoppning för en rad aktörer i stråket.

– Dagens sträckor med enkelspår skapar störningar i trafiken som påverkar tusentals pendlare varje dag. Om kapacitetsproblemen inte åtgärdas riskerar detta på sikt att bli flaskhalsarna i systemet, säger Jonas Karlsson.

– Det handlar också om att förbättra transporterna mellan Sverige-Norge. Stockholm-Oslo är ju välbekant och många känner till vikten av att vi också stärker förutsättningarna för transporter tvärs över mellan Stockholm och Oslo. Tillsammans med Jernvägsdirektoratet, med våra norska myndigheter, och jag har haft ett handslag med min norska kollega, norska transportministern, så ska vi nu se till att våra myndigheter tittar gemensamt på hur Stockholm-Oslo ska kunna bli förverkligat. Hur man stärker kapaciteten, men också finansieringsförutsättningar, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.