Fylkeskommunen Viken i samarbete kring Oslo-Sthlm 2.55

Viken samlar nära en fjärdedel av Norges befolkning. Karta: Oslo-Sthlm 2.55

Storfylket och fylkeskommunen Viken har beslutat att börja delta i arbetet med Oslo-Sthlm 2.55. Vikens engagemang med att få till en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna är en avgörande pusselbit för att realisera järnvägsprojektet. Viken, som gränsar mot Sverige och omsluter Oslo, blir därmed det första norska fylket som ansluter sig till Oslo-Sthlm 2.55.

– Vi välkomnar Viken och det känns fantastiskt att vi nu på riktigt är ett norsk-svenskt projekt. Viken är en av de viktigaste aktörerna i stråket på den norska sidan och det är också genom fylket som en ny gränsbana kommer att byggas. Vi ser med glädje fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med norska politiker och tjänstemän, säger Jonas Karlsson, vd Oslo-Sthlm 2.55.

Totalt har Viken över 1,2 miljoner invånare, nära en fjärdedel av Norges befolkning, och är med det Norges befolkningsmässigt största fylke. Beslutet som Viken tagit innebär att fylket adjungeras till bolagets arbete med politisk representation i bolagets styrelse och löpande tjänstemannaarbete tillsammans med bolaget och dess ägare.

– Vi accepterar naturligtvis bolagets inbjudan som öppnar upp för ett spännande samarbete över gränsen. Det är jättebra att kunna bidra till utvecklingen av snabba och miljövänliga transporter, vilket i sin tur kan ge ett viktigt bidrag till regional utveckling på sträckan, säger Olav Skinnes, fylkesråd för kollektivtrafik i Viken.

Relationen Oslo-Stockholm är redan idag stark men har potential att bli ännu starkare - en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle bidra till en stark regional och nationell utveckling i kombination med ett hållbarare resande samtidigt som över en miljon flygresenärer varje år skulle ta tåget istället för flyget.

– Att vi nu samlar vi såväl Region Stockholm som Viken tillsammans med alla mellanliggande regioner visar på projektets styrka och seriositet. Det visar också att det är dags att lyfta frågan ännu högre på de nationella dagordningarna, säger Jonas Karlsson.