Tågen med virkesgods förlängs i norra Finland

VR:s nya elektriska lok Vectron SR 3 befordrar virkesgods från Kemijärvi till Kemi. Vesa Vaarama/Yle

VR Transpoint har introducerat nya, effektivare elektriska lok för timmertransporter i norra Finland. De nya elektriska loken har redan börjat trafiken mellan Kemijärvi och Kemi.

Vectron SR 3-loket kan bogsera ett tåg som väger upp till 2500 ton istället för den tidigare maximala vikten på 2000 ton. I timmertransport betyder det att cirka 6 laster mer kan stuvas ombord på tåget.

Vid en färd tar det nya loket cirka 35 timmervagnar med virkesgods till Kemi.

- Det effektiviserar transporten av råvirke på järnväg. Det är möjligt att öka tågets längd och därigenom få både extra energi- och kostnadseffektivitet, säger Tero Kosonen, försäljnings- och marknadschef för VR Transpoint.

- Ökningen av tågets längd ökar i sin tur transporteffektiviteten med cirka 25 procent.

VR har beställt totalt 80 Vectron SR 3-lok. Transaktionens värde är cirka 300 miljoner euro.

Loken kan användas för både gods- och persontrafik.