Helsingfors metro och lokaltågen i bättre skick på grund av pandemin

Sammanlagt 4 000 fordon undersöktes i samband med kvalitetskontrollen. Foto: HSL

Under coronaåret har fordonen inom kollektivtrafiken städats extra noggrant och oftare än tidigare, skriver Helsingforstidningen HBL.

Helsingforsregionens trafikföretag HRT har undersökt kvaliteten inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen.

Sedan 2012 har HRT undersökt kvaliteten inom kollektivtrafiken. Avsikten är att förbättra trivsamheten men också övervaka att vissa kvalitetsstandarder uppfylls.

Resultaten av höstens undersökningar visar att antalet avvikelser minskade betydligt inom metro- och tågtrafiken jämfört med våren. Också bussarna och spårvagnarna var fortsättningsvis i gott skick enligt undersökningen.

HRT uppskattar att de goda resultaten delvis förklaras av coronapandemin och de ökade städåtgärderna som införts för att minska smittspridningen inom kollektivtrafiken.

Metrotågen fick i höstens undersökning i genomsnitt 19 poäng för olika avvikelser. Motsvarande siffra var 31 i den föregående undersökningen. För lokaltågens del var siffrorna 43 i höstas jämfört med vårens 31 poäng.