Finländska Samlingspartiet vill påskynda privatisering av tågoperatören VR

VR:s ensamrätt gäller idag för all persontrafik på järnvägarna, förutom de som hör till HRT:s lokaltrafik. Foto: VR

Samlingspartiet är finländska "moderater". Partiets representanter i Finlands riksdag och i dess kommunikationsutskott vill påskynda privatiseringen av VR och konkurrensutsätta persontrafiken på järnvägen.

Enligt Samlingspartiet bromsar det socialdemokratiska SDP privatiseringen av VR.

Samlingspartiets riksdagsledamöter Janne Heikkinen, Matias Marttinen och Kari Tolvanen kräver att regeringen konkurrensutsätter tågtrafiken, utökar lokaltågen och påskyndar privatiseringen av VR.

VR har ett avtal med kommunikationsministeriet som ger bolaget ensamrätt till persontågtrafiken i Finland fram till slutet på 2024.

När det gäller järnvägssektorns privatisering går åsikterna dock starkt isär i Europa. 

Svenska Aftonbladets skribent Peter Kadhammar anser att Finland, som har samma kvalitet på järnvägen som Sverige, är ett av de absolut minst liberaliserade länderna. Och kostnaden per invånare är mindre än hälften av kostnaden i Sverige.

Samma gäller Frankrike. Där har marknaden ännu inte tagit över järnvägens organisation. Kostnaden per invånare är betydligt lägre än Sveriges men kvalitén är lika hög.

- Dessa fakta talar mot privatisering och mot argumentet att marknadsutsättning alltid leder till bättre service för kunderna, skriver Peter Kadhammar, som har hämtat uppgifterna från den statliga svenska utredningen om järnvägens organisation som presenterades nyligen.

Utredningen finns att hämta på den svenska regeringens hemsida, SOU 2013:83.