Train Alliance köper rikskombiterminalen i Rosersberg

Rikskombiterminalen är en av Sveriges största fullserviceterminaler. Foto: Train Alliance

Train Alliance Sweden har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Stockholm Nord Kombiterminal, en av få rikskombiterminaler i Sverige och en av Sveriges största fullserviceterminaler med anslutning till Trafikverkets infrastruktur.

Inom området som förvärvas finns outnyttjade expansionsytor som kompletterar och förädlar Train Alliances befintliga markinnehav i området. Köpeskillingen uppgår till 302 miljoner kronor och består dels av en kontant del, dels en aktiedel av nyemitterade B-aktier i Train Alliance. Säljare är Kilenkrysset-koncernen genom det helägda dotterbolaget Kilenkrysset Rail.

Rikskombiterminalen i Rosersberg är en av Sveriges största fullserviceterminaler och en viktig riksangelägenhet för svensk logistik. Mark och fastighet utgörs av en tomtyta om cirka 140 000 m², en kontorsfastighet om cirka 420 kvadratmeter och etableringar i form av fyra gånger 750 meter järnvägsspår.

Sedan tidigare äger Train Alliance egna järnvägsanslutningar ut på Ostkustbanan på mark som är belägen intill Rikskombiterminalen. Rikskombiterminalen gränsar således direkt till Bolagets befintliga markinnehav i området och utgör därmed den sista pusselbiten i ett därefter komplett markinnehav i ett strategiskt viktigt område för svensk järnvägsinfrastruktur.

Förvärvet är i linje med Train Alliances strategi att etablera området i Sigtuna som ”Järnvägscentrum Stockholm Nord”. Genom detta strategiska och offensiva förvärv stärker Train Alliance sin position som anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter och stödjer framtida tillväxt och expansion för Bolaget. Train Alliance bedömer att Bolaget relativt omgående efter tillträdet kan öka beläggningen väsentligt på Rikskombiterminalen.