Megafusion är klar: Alstom tar över Bombardiers tågsektion

Bombardiers fabrik för tillverkning av rullande materiel i tyska Henningsdorf nordväst om Berlin. Foto: Stadt Henningsdorf

Franska TGV:s och tyska ICE:s snabbtåg kommer i framtiden att produceras av en enda grupp, den franska Alstom-gruppen, som har slutfört förvärvet av Bombardiers järnvägsavdelning.

För närvarande planeras inga jobbnedskärningar i Tyskland.

Alstom hade banat vägen för megafusionen i nästan ett år, och nu har fransmännen äntligen uppnått sitt mål.

Den franska tillverkaren av järnvägsteknik har officiellt meddelat att fusionen på 5,5 miljarder euro med järnvägsdivisionen Bombardier är färdig.

- För Alstom och hela branschen är sammanslagningen ett "unikt ögonblick", säger VD Henri Poupart-Lafarge.

Övertagandet skapar världens näst största järnvägstillverkare efter den kinesiska CRRC-gruppen. Det nya företaget omsätter cirka 15,7 miljarder euro och sysselsätter cirka 75 000 personer i 70 länder.

Alstom och Bombardier vill samarbeta för att konkurrera på samma villkor med de växande kinesiska järnvägsföretagen.

 En av de viktigaste marknaderna för Alstom-Bombardier är Tyskland. Cirka 6500 personer arbetar i Bombardiers sju tyska fabriker.

Lokala- och regionala tåg tillverkas i Görlitz och Bautzen i deltaten Sachsen, medan Deutsche Bahns ICE-tåg tillverkas i Henningsdorf norr om Berlin i delstaten Brandenburg. Förra sommaren var 1000 jobb i fara i Henningsdorf.

Inga jobbnedskärningar planeras tillsvidare i Bombardier efter sammanslagningen med Alstom.

Efter övertagandet av Bombardier behöver företagets anställda inte frukta några större jobbnedskärningar de närmaste åren.

Alstoms VD Poupart-Lafarge, sade enligt ”Süddeutsche Zeitung" att hans koncern inte planerar några avskedanden. Han kunde emellertid inte ge något jobbgaranti för Bombardier-anställda:

- Det skulle vara ett privilegium jämfört med italienska eller brittiska anställda.

 För fransmännen i spetsen för den nya gruppen

gäller det nu att få kontroll över problemen med Bombardiers tyska järnvägsdivision. Poupart-Lafarge tillkännagav en omstrukturering av företaget som kan ta fyra till fem år.

 Det mest angelägna problemet är att Bombardier "alltid har levererat sina tåg för sent".

Kvalitetsfel hade lett till flera leveransförseningar i ICE-tåg under de senaste åren. Bombardiers verksamhet i Tyskland kännetecknades av förluster i Tyskland trots fulla orderböcker.

I Görlitz och Bautzen pågår för närvarande beställningar av spårvagnar från städerna Göteborg, Essen och Wien. Nyligen beställde Berlinföretaget över 100 nya spårvagnar till ett värde av 571 miljoner euro.

Poupart-Lafarge medgav att järnvägstekniken drabbades hårt av coronakrisen och dess ekonomiska konsekvenser. Klimatskyddskrav kommer sannolikt att öka efterfrågan på ren rörlighet och därmed av klimatvänliga tåg. Den största aktieägaren i den nybildade gruppen är den fransk-kanadensiska pensionsfonden "Caisse des Dépôts et des Placements du Québec" (CDPQ) med 17,5 procent.