Helsingfors metro ökar turtätheten

Helsingfors tunnelbana tidigt på morgonen. Foto: Creative Commons, kredit:JIP

Metron i den finländska huvudstaden ska i framtiden köra med 100 sekunders intervaller i rusningstider. Den nuvarande kapaciteten kommer inte att räcka till.

Enligt utredningar som Helsingforsregionens trafik gjort kommer antalet passagerare i metron under nästa årtionde att överstiga den nuvarande kapaciteten. I den preliminära planen för åren 2021–2035 kommer man att utveckla trafikstyrningen så att metron i framtiden kör med tätare intervaller.

Den nuvarande turtätheten i rusningstider på 2,5 minuter kommer inte att räcka till i framtiden. Målet är att metron ska köra med 100 sekunders intervaller i rusningstider. En förnyelse av trafikstyrningssystemet ska bli aktuell inom de närmaste åren.

– Det är viktigt att metron kör med kortare intervaller i framtiden, vilket också kommer att förkorta restiden, säger Helsingfors stads trafikverks projektchef Heikki Viika i ett pressmeddelande.

På grund av de nya åtgärderna räknar man med att metrons kapacitet kommer att räcka till 2060-talet.