Stora säkerhetsrisker i tunnelbanan

Anna Sehlin (V), regionråd Region Stockholm. Foto: Anna Drvnik

Efter elva år av ignorerad brandsäkerhet i tunnelbanan tar Region Stockholm beslut om att åtgärda problemen:

– Vi får tacka vår lyckliga stjärna att det inte skett några allvarliga brandolyckor i tunnelbanan under dessa elva år, säger Anna Sehlin, regionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

2005 brann det i Rinkebys tunnelbana och ett dussin personer fick föras till sjukhus med rökskador på grund av gasutveckling i tunnelbanan. Det blev tydligt att många av tunnelbanans stationer inte har tillräckligt bra brandsäkerhet. Det behöver säkerställas att gasutveckling kan begränsas vid brand, att räddningstjänsten kan komma fram till en eventuell olycka, att utrymningsvägar fungerar och att det finns brandvatten vid alla plattformar.

2008 påbörjade Region Stockholms trafikförvaltning ett arbete med att åtgärda problemen, men arbetet avbröts 2011 för att projektet blivit för dyrt. Sedan dess har det aldrig återupptagits.

– Det moderata regionstyret har betett sig som strutsar med huvudet i sanden i elva år sedan arbetet stoppades. Vi får tacka vår lyckliga stjärna att det inte skett några allvarliga brandolyckor i tunnelbanan under dessa år, säger Anna Sehlin, regionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

2019 beslutade Storstockholms brandförsvar om ett föreläggande mot Region Stockholm som innebär att om felen inte åtgärdas kan Region Stockholm tvingas betala böter, och i förlängningen kan tunnelbanetrafiken stoppas helt. Därför har Region Stockholm nu beslutat att börja åtgärda problemen. I dag tisdag tar Trafiknämnden beslut om att starta en upphandling av brandskyddsåtgärder till en summa av högst 851 miljoner kronor. Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2026.

– Det är olyckligt att det skulle behövas ett föreläggande från räddningstjänsten för att regionledningen skulle förstå allvaret i detta och ta tag i förbättringsarbetet, men vi är lättade att arbetet nu till slut kommer i gång, säger Anna Sehlin, regionråd för Vänsterpartiet i Region Stockholm.