Region Skåne går in i fast HH-förbindelse

Ytterligare ett steg närmare förbindelsen Helsingborg Helsingör. Foto: Region Skåne

Inom kort presenterar Trafikverket och det danska Vejdirektoratet utredningen om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Region Skåne vill gå in som delägare i en fast HH-förbindelse i ett gemensamt ägt bolag med danska staten, av modellen Öresundsbrokonsortiet. Region Skåne har tillsammans med sju av Skånes tillväxtorter kommit överens om Skånebilden, som fastslår att förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör ska påbörjas så snart som möjligt. Även i Greater Copenhagen, samarbetet mellan regioner och kommuner på Själland och i Sydsverige, råder enighet om att byggandet av en fast HH-förbindelse bör inledas omgående.

– Vi är från Region Skånes sida beredda att vara en aktiv part i byggandet av en fast HH-förbindelse och tillsammans med staten ge garantier för de nödvändiga lånen. Både styret och oppositionen i Region Skåne står bakom denna avsiktsförklaring. När medfinansiering nu är på bordet bör staten snabbt kunna ge grönt ljus för projektet, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelseordförande i Region Skåne.

En fast HH-förbindelse, bestående av en tunnel för järnvägstrafik och en tunnel för vägtrafik, bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam.

– HH-förbindelsen kommer ha en enorm betydelse för Skånes utveckling, eftersom den vidgar arbetsmarknadsregionen, bidrar till ökad sysselsättning och stärker Sveriges beredskap genom ytterligare en anknytning till kontinenten. Därför är det naturligt att regionen går in som aktiv part. HH-förbindelsen är också en god investering som beräknas ge ekonomisk avkastning under lång tid framöver konstaterar Henrik Fritzon (S), oppositionsråd i Region Skåne.

Den modell för ägande och drift som används för Öresundsbron bedöms även vara lämplig för en fast HH-förbindelse. Region Skåne erbjuder att bistå med ett aktieägartillskott och lånegarantier.

– En fullständig ekonomisk analys av medfinansieringen samt delägarskapet i ett ägarkonsortium genomförs om regeringen beslutar om ett regionalt delägarskap via ett nytt dotterbolag. Insatsen från Region Skånes sida kan utgöras av antingen bidrag eller medfinansiering, villkorade aktieägartillskott, förskottering, utlåning eller garantier som ställs för upplåningen i konsortiet bakom en fast HH-förbindelse, säger Ulrika Geeraedts, Region Skånes utvecklingsdirektör.