Skåne missgynnas när det gäller ny infrastruktur

Øresundsbron används som argument för att inte satsa på Skånes infrastruktur. Arkivbild

Skåne missgynnas systematiskt när staten bygger nya vägar och järnvägar. Det hävdar Sara Åhlén Björk i en artikel i Sydsvenskan.

Under tjugo års tid har Öresundsbron använta som argument för att Skåne måste stå tillbaka när det gäller de statliga investeringarna. Men Öresundsbron är faktiskt privat finansierad, hävdar hon i artikeln.

Det handlar bland annat om dubbelspår på sträckorna mellan Kristianstad och Hässleholm, Hässleholm - Helsingborg och Malmö - Ystad. Enligt Trafikverkets senaste planer kan alla tre projekten komma att läggas i malpåse.

Region Skåne framför också kritik mot att Skåne prioriteras bort till förmån för Stockholm och Göteborg.

Skåne har 13 procent av Sveriges befolkning men får bara åtta procent av de statliga infrastrukturinvesteriingarna. Det är mindre än hälften av vad som satsas i Stockholm och Västra Götaland.