Tvärbanan till Bromma flygplats är klar

Både SL och Swedavia vill se spårvagnstrafik till Bromma flygplats. Foto: SL

Tvärbanan är färdigutbyggd till Bromma flygplats, men trafiken ersätts inledningsvis med bussar i samband med övergången till 2021 års tidtabell. Första etappen av Tvärbanans Kistagren är klar. Den sträcker sig från hållplatsen Norra Ulvsunda via Bromma Blocks fram till Bromma flygplats. Banan är färdigbyggd men några tekniska frågor kvarstår. För att spårvagnarna ska kunna köra med resenärer behövs ett avtal med Swedavia, som ansvarar för Bromma flygplats.

Under hösten har SL och Swedavia arbetat intensivt med att slutföra allt arbete som krävs för avtalstecknande. Covid-pandemin har inneburit brist på personal och försenade leveranser av material. Det har påverkat tidplanen för besiktning och godkännande som blivit mycket snäv. Även det varma novembervädret har påverkat, tester av banan i kyla har varit svårare att genomföra.

Både SL och Swedavia vill se spårvagnstrafik till Bromma flygplats så snart det går. Tiden med ersättningsbuss ska begränsas så mycket som möjligt, och SL meddelar inom kort ett datum då spårvagnstrafiken startar. Ersättningsbussar går mellan hållplatserna Johannesfred och Bromma flygplats för att ersätta spårvagnarna på nya linje 31. Därmed upphör de ordinarie busslinjerna 110, 112 och 152 att trafikera Bromma flygplats.