Alstoms vätgaståg har avslutat tre månaders lyckade testturer i Österrike

Tågoperatören ÖBB ser mycket positiv på vätgaståget och testturerna.  Efter de lyckade testerna i Österrike kommer de insamlade uppgifterna nu att analyseras för ytterligare förbättring av tekniken.

Alstoms Coradia iLint, världens första vätgasbränslecellståg, har precis avslutat tre månaders lyckade testkörningar för ÖBB:s (Österrikes federala järnvägar). Tågen har precis också fått officiellt godkännande från den högsta järnvägsmyndigheten i landet, det österrikiska federala ministeriet för klimatskydd, miljö, energi, rörlighet, innovation och teknik (BMK).

Dessa viktiga milstolpar gör Österrike till det andra landet i Europa, efter Tyskland, som helt godkänner Coradia iLint som ett utsläppsfritt alternativ till dieseldrift. Alstom befäster sin världsledande position inom vätgaståg - ingen annan tågtillverkare kan för närvarande erbjuda ett beprövat, testat vätgaståg som är redo för serietillverkning.

- Vi är oerhört stolta över att Coradia iLint har visat sig lämplig för alla typer av linjer - även i branta sektioner är tågets prestanda övertygande, och för att tåget nu har fått officiellt godkännande i Österrike. Jag gratulerar också ÖBB för att vara en pionjär inom vätgasteknik på järnväg i Österrike, säger Gian Luca Erbacci, Senior Vice President för Alstom Europa.

Under de tre månadernas testkörning på fyra krävande rutter i södra Niederösterreich, Wien och östra Steiermark, klarade tågets funktion och prestanda även branta banavsnitt under de mest varierande klimatförhållande.

En översikt över Alstoms milstolpar för vätgas som drivmedel för tåg:

27 november 2020
Tre månaders lyckade testkörningar för ÖBB i regelbunden persontrafik avslutas

Oktober 2020
Godkännande av Coradia iLint av federala ministeriet för klimatskydd, miljö, energi, rörlighet, innovation och teknik (BMK) som enda vätgaståget för det österrikiska järnvägsnätet.

Mars 2020
Alstom har framgångsrikt testat Coradia iLint-bränslecellståg under tio dagar på rutten mellan Groningen och Leeuwarden (65 km) i den holländska provinsen Groningen.

Maj 2019
RMV: s dotterbolag fahma beställer världens största flotta av bränslecelltåg från Alstom. 27 bränslecelltåg ersätter dieseltåg på fyra regionala tåglinjer i Taunus-regionen från 2022. Totalt 41 bränslecelltåg är då sålda i Europa.

Januari/februari 2019
Coradia iLint visas på "Rail Show" i sex tyska delstater.

September 2018-februari 2020
Efter 530 dagar och mer än 180 000 km avslutas den lyckade provperioden av världens två första vätgaståg i Weser-Elbes järnvägssystem.

Juli 2018
Godkännande för att köra vätgaståg i passagerartrafik på det statliga järnvägsnätet i Tyskland.

Mars/april 2017
Första testkörningar av Coradia iLint på Alstoms egen bana i Salzgitter i 80 km/h och på testbana i Velim (Tjeckien) upp till 140 km/h.

November 2017
Alstom och den lokala transportmyndigheten i Niedersachsen (Landesnahverkehrs-gesellschaft Niedersachsen, LNVG) undertecknar ett kontrakt för 14 Coradia iLint-tåg som ska ersätta befintliga dieseltåg från början av 2022.

September 2016
Alstom visar sitt utsläppsfria vätgaståg på Innotrans industriutställning i Berlin för första gången.