Trettiofyra tjeckiska järnvägsbroar klarade framgångsrikt extraordinära inspektionen

En av huvudstaden Prags många järnvägsbroar. Foto: Wikimedia, kredit: ŠJů

Trettiofyra tjeckiska järnvägsbroar byggda av förspänd betong utsattes nyligen för en detaljerad "diagnos" och statisk inspektion. Inga större problem eller brister upptäcktes. Samma bedömning väntar nu för de övriga 29 broarna av totalt 63 utvalda trafikrelaterade byggnadsverk i Tjeckien.

- Frågan om säkerheten och tillståndet för broar i Tjeckiska republiken är fortfarande ett hett ämne. Ingen av de 6726 järnvägsbroar under vår administration är i ett nöd- eller säkerhetshotande tillstånd, säger Marcela Pernicová, biträdande generaldirektör för järnvägsförvaltningens driftbarhet hos tågoperatören Správy železnic.

År 2018, bland annat efter olyckan vid motorvägsbron i Genua, koncentrerade järnvägsförvaltningen sig på diagnostik och statisk bedömning av broar med förspända strukturer.

Baserat på de första inspektionerna av denna typ av brokonstruktion beslutades en detaljerad diagnos och statisk beräkning för 63 broar. Under den första fasen av programmet bedömdes 34 broar av specialiserade företag. De resulterande statiska utvärderingarna visar att ingen bro har kritiska defekter som skulle kräva ett akut strukturellt ingripande eller en signifikant minskning av driftsparametrarna.

Vid årtusenskiftet klassificerades 735 broar i järnvägsnätet som nivå 3, vilket kräver vissa strukturella ingripanden. Det var ungefär 11 procent av deras totala antal. Denna ogynnsamma situation orsakades av att järnvägsinfrastrukturen, inklusive broarna, inte underhölls tillräckligt på lång sikt före 1990 och delvis på 1990-talet.

- Det nuvarande antalet järnvägsbroar på nivå 3 är för närvarande 319, vilket motsvarar 4,7 procent av deras totala antal. Järnvägsbroarnas genomsnittliga byggstatus har därför förbättrats på längre sikt, förklarar Marcela Pernicová.

Enligt henne har, förutom tillräcklig finansiering av järnvägsbrohanteringen, även infrastrukturförvaltarens egen kvalificerade personal bidragit till denna förbättring under de senaste åren.