Mantena tar underhållet på Öresundståg

Mantena underhåller de tåg som går i trafik mellan södra Sverige och Danmark. Foto: SJ

Mantena har vunnit ett nytt kontrakt med Öresundståg. Därmed fortsätter Mantena att underhålla de tåg som går i trafik mellan södra Sverige och Danmark.

 – Det här är ett av de största underhållskontrakten i Norden. Vi tackar för förtroendet och lovar ett fortsatt hårt arbete med underhåll av tågen från den moderna anläggningen i Hässleholm, säger Jon Arne Ulvan som är vd för Mantena.

– Vi är dedikerade till den nordiska marknaden och är redo att fortsätta satsa när nya anbud offentliggörs. Vi uppfattar det här kontraktet som ett erkännande av den kvalitet vi jobbar hårt för att leverera och det inspirerar oss att fortsätta vårt utvecklingsarbete säger Jon Arne Ulvan.

– Vi är nöjda med att vi nu har avtalet med Mantena på plats. De har tydligt visat förståelse för vad som krävs för att underhålla Öresundstågen och nu får vi möjlighet att utvecklas tillsammans i den moderna depån i Hässleholm, säger Jarl Samuelsson, verksamhetsansvarig Öresundståg

Öresundståg är ett kollektivtrafikföretag med ansvar för tågtrafiken mellan städerna i södra Sverige och Danmark över Öresundsförbindelsen, med över 6 miljoner passagerare. Underhållet av Öresundståget sker på Nordens största och modernaste tågverkstad i Hässleholm i Skåne. Anläggningen finansieras och ägs av Öresundståg. Mantena har ansvarat för underhållet sedan starten den 13 december 2020 och har nu fått förnyat förtroende.