Transdev lägger anbud om stads- och regionaltrafik från Marseille till Nice

Ett av Franska Transdev-gruppens passagerartåg berett att avgå från stationen. Transdev verkade tidigare under namnet Veolia Transdev fram till mars 2013. Foto: Transdev.

Nyligen tillkännagav Transdev Rail en upphandling av stads- och regionala tåg på sträckan Marseille - Toulon - Nice. Tillkännagivandet publicerades i EU:s officiella tidning. 

Som en del av anbudet som anordnats av Region Sud för koncessionen för allmännyttiga tjänster för drift av stads- och regionaltåg på sträckan Marseille - Toulon - Nice, lanserar Transdev Rail ett anbud för leverans av nya järnvägsfordon.

Rullande materiel ska uppfylla följande kriterier: maximal längd på 110 meter, en minsta kapacitet på 275 permanenta platser per tåg, drift i enstaka och flera enheter, elektrisk spännig 25 kV och 1500 V, och maximal kommersiell hastighet på 200 km/h.

Det första tåget bör levereras senast i februari 2025, det sista i juni 2025. Ett alternativ för ett underhållsavtal i samband med det levererade fordonet begärs.

Kostnaden utan moms anges till 260 miljoner euro.