Stadler överklagar upphandling värd 20 miljarder danska kronor

Stadler överklagar Alstoms kontrakt med DSB. Foto: Alstom

Stadler har överklagat DSB:s val av Alstom för ett kontrakt att leverera cirka 150 Coradia Streamtåg, som en del av sin strategi för förnyelse av DSB:s rullande materiel. DSB utsåg Alstom som den föredragna anbudsgivaren för sitt största kontrakt någonsin potentiellt värt mer än 20 miljarder danska kronor, inklusive underhåll.

DSB har bekräftat att Stadler har lämnat in klagomål som hävdar att Alstoms bud inte uppfyller kraven i upphandlingen. DSB förväntar sig att nämnden för offentlig upphandling beslutar om att tillfälligt avbryta tilldelningsprocessen.

– Det är inte ovanligt att den förlorande parten i ett anbud av denna storlek överklagar beslutet, säger Jürgen Müller, DSB:s vice verkställande direktör. ”Vi känner till exempel till två aktuella fall i Österrike och Schweiz där Alstom har lämnat in ett klagomål om tilldelningar till Stadler.

– Jag vill betona att DSB vid bedömningen av buden valde det erbjudande som uppfyllde de tekniska kraven och samtidigt var det mest attraktiva ur ekonomisk synvinkel. Med andra ord är det erbjudandet där DSB fick mest kvalitet för pengarna.

Müller menar att DSB ”inte kunde ha tilldelat kontraktet annorlunda baserat på anbudet. Vi har genomfört en professionell och transparent upphandlingsprocess, och det är också den feedback vi har fått från marknaden. Jag hoppas därför att vi kan lösa ärendet så snart som möjligt så att vi kan gå vidare med köpet”.