Strabags kvartalsrapport: Orderstocken är fortfarande mycket hög

Strabag bygger ny räls mellan Berlin och Dresden. Foto: Strabag

Den börsnoterade europeiska teknikgruppen för byggtjänster Strabag SE offentliggjorde nyligen siffrorna för de första nio månaderna 2020.

- Trenden som har noterats under de senaste kvartalen fortsatte. Nedgången i produktionen är i linje med förväntningarna för året som helhet, men orderstocken är fortfarande mycket hög. Vi håller därför fast vid utsikterna för 2020, säger Thomas Birtel, VD för Strabag SE.

Under de tre första kvartalen 2020 uppnådde företaget en 9 procent lägre produktion på 11 099,85 miljoner euro. Som rapporterats under första halvåret beror detta främst på tre faktorer: kontraktet med ett tyskt företag som löpte ut i mitten av 2019. En stor kund inom divisionen Property & Facility Services, förlorade serviceuppdrag, tillfälligt upphörande av byggandet i kölvattnet av koronaviruskrisen i Österrike och bearbetning och slutförande av tunnelbyggnadsprojekt i Chile.

Orderstock

Orderstocken vid den 30 september 2020 var 19,0 miljarder euro, 7 procent högre än vid samma tidpunkt förra året. Bearbetningen av stora beställningar, till exempel i Nord- och Sydamerika, i Ungern och i Polen, motverkades av nya stora beställningar eller orderutvidgningar inom tunnelbyggen i Storbritannien och en betydande ökning av orderstocken i Tyskland.

Under tredje kvartalet 2020 berikade särskilt betydande projekt i Tyskland portföljen, nämligen a. en stor order för Deutsche Bahn och priset för motorvägsprojektet BAB 49 i Hessen i ett offentlig-privat partnerskap (PPP).

Projekten som också förvärvades under tredje kvartalet inkluderar utbyggnaden av vattenförsörjningssystemet i Ghana och moderniseringen av en 9,6 kilometer lång del av den tjeckiska järnvägen och en 11,2 kilometer lång del av den bulgariska järnvägen.

Antal anställda

Med det lägre resultatet sjönk också det genomsnittliga antalet anställda med 4 procent till 74 169 personer jämfört med de första nio månaderna föregående år.

På grund av den förutnämnda förlusten av en långsiktig större order inom fastighets- och anläggningstjänstområdet noterades den största nedgången föregående år i Tyskland, följt av den projektrelaterade nedskärningen i Mellanöstern. Utvecklingen på de andra marknaderna var blandad.

Styrelsen står fast vid sin tidigare analys för räkenskapsåret 2020, som uppdaterades i augusti.  Styrelsen förväntar sig en minskning av produktionen till cirka 15,0 miljarder euro (-10 procent). Som tidigare förväntat bör det enligt styrelsen vara möjligt att uppnå en EBIT-marginal på minst 3,5 procent. Nettoinvesteringarna (kassaflöde från investeringsverksamheten) förväntas ligga under 450 miljoner euro.