Skriver avtal med Strukton Rail om järnvägsunderhåll

Strukton Rail tar järnvägsunderhållet på Öresundsförbindelsen. Foto: Øresundsbron

Øresundsbro-Konsortiet tecknar avtal med Strukton Rail för järnvägsunderhåll på Öresundsförbindelsen under sex år med möjlighet till förlängning i mellan ett och fyra år.

– Vi är mycket stolta över att ha tilldelats kontraktet och ser med stor glädje fram emot att få både förvalta och inte minst att utveckla järnvägsunderhållet på bron, säger Pernilla Merkenius, kontraktsansvarig hos Strukton Rail.

Upphandlingen var ett förhandlat förfarande som inte enbart tog hänsyn till lägst pris utan även till kvalitetsparametrar såsom leverans och organisation. Strukton Rails anbud har bedömts ge det mest fördelaktiga alternativet i enlighet med förfrågningsunderlaget.

– Vi kommer att tillämpa flera smarta produkter för att genomföra ett effektivt, nytänkande och förebyggande underhåll på bron, säger Lars Schyllander, chef för underhåll hos Strukton Rail.

Øresundsbrons järnväg är väl underhållen och den ständiga målsättningen är att skapa en hållbar förbindelse.

– Ambitionen är att kunna lämna över förbindelsen till nästa generation på samma sätt som vi själva skulle vilja motta den. Infrastrukturanläggningar som Øresundsbron kräver ett väl fungerande järnvägsunderhåll under hela sin livstid, säger Rolf Sundqvist, chef för Øresundsbrons järnvägsdrift.