VR Track och NRC Group bildar Nordens största företag inom trafikinfrastruktur

Mot nya infrastrukturmål med gemensamma krafter. Foto: Creative Commons Lic. kredit:fancycrave1

I och med affären mellan finländska VR Track och norska NRC Group blir den ledande finländska tågoperatören VR Group det sammanslagna företagets största delägare, med 18 procent av aktierna.

Totalt kommer det nya företaget att sysselsätta nästan 2 500 personer i Finland, Norge och Sverige, och ha en omsättning på 600 miljoner euro.

Affären motiveras med att det i alla nordiska länder just nu pågår en stark tillväxt vad gäller trafik på räls - bland annat järnvägs- och metronätet byggs ut på många håll.

Enligt VR Group kommer sammanslagningen inte direkt att påverka VR Tracks funktioner i Finland och Sverige.

NRC:s huvudkontor ligger i Oslo.