AFRY tar uppdrag på Västlänken

Västlänken beräknas vara klar för trafik år 2026. Karta: AFRY

Västlänken ska ge staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Konsortiet West Link Contractors, WLC, har av Trafikverket tilldelats uppdraget att bygga deletapp Korsvägen. AFRY har anlitats av WLC att genomföra installationsprojektering av station Korsvägen.

Västlänken blir en dubbelspårig järnväg för pendel- och regiontåg i tunnel under centrala Göteborg. Den blir cirka åtta kilometer lång, och av dessa kommer drygt sex kilometer att gå i tunnel. Västlänken inkluderar även tre underjordiska stationer som kommer att byggas vid Göteborgs central, Haga och Korsvägen. Tågen kommer att kunna gå oftare, restiderna blir kortare och resenärerna kan nå fler platser utan att byta färdmedel.

Korsvägen är redan idag en stor knutpunkt för kollektivtrafik. Station Korsvägen kommer att byggas under jord med tre entréer, mellanplan, två plattformar och fyra spår. På mellanplanet byggs ett cykelgarage och det kommer även att finnas ytor för butiker och service.

– Det är fantastiskt roligt att vi har fått förtroendet att samordna alla dessa teknikdiscipliner. Västlänken kommer att göra det smidigare att åka kollektivt och bidra till stadsutvecklingen i stort. Vi är stolta över att bidra till hållbart resande i Göteborg, säger Anders Nilsson, projektansvarig för station Korsvägen på AFRY.