AFRY och Ramboll tar uppdraget Nya tunnelbanan till Älvsjö

Älvsjö får ny tunnelbana. Karta: AFRY

Uppdraget som AFRY och Ramboll vunnit tillsammans handlar om att realisera den nya tunnelbanelinjen mellan Fridhemsplan och Älvsjö. I uppdraget ingår bland annat ansvar över produktionsfrågor som byggbarhet och energibalansräkning, samt lokalisering av etableringsområden och arbetstunnlar. Uppdraget påbörjas omgående och beräknas vara avslutat under 2024.     

Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Region Stockholm, staten och Stockholms stad träffat en överenskommelse om utbyggnad av en ny tunnelbanelinje mellan Fridhemsplan och Älvsjö. Tunnelbanan kommer att få nya stationer vid Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstafältet, Årstaberg, Östberga och Älvsjö. Det innebär fyra helt nya tunnelbanestationer och två nya stationer i anslutning till nuvarande.

AFRY och Ramboll har tillsammans en mycket erfaren och kompetent organisation. Båda företagen har lång erfarenhet av planering och projektering av tunnlar och stationer. Planerad byggstart är 2025 och planerad trafikstart är 2034.

I uppdraget ingår att ansvara för produktionsfrågor som byggbarhet, masshantering, livscykelkostnad, energibalansräkning, kostnad, tidplan samt lokalisering av etableringsområden och arbetstunnlar för att realisera tunnelbananelinjen från Fridhemsplan till Älvsjö.

Det här projektet har stor betydelse för kollektivtrafiken i Stockholm och vi är otroligt glada att tillsammans med vår samarbetspartner Ramboll få förtroendet att bidra till att främja det klimatsmarta resandet och accelerera omställningen till ett hållbart samhälle, säger Folke Sandberg, affärsområdeschef på Transportation på AFRY.

Uppdraget koordinerar och styr även hållbarhetsfrågorna i hela projektet. Det innebär att projektmål för sociala, ekologiska och ekonomiska frågor formuleras och följs upp kontinuerligt. Exempel på områden som ingår är klimatnytta, tillgänglighet och robusthet. Indikatorer för certifieringen Ceequals inarbetas i detta.

– På Ramboll har vi alltid arbetat för att utveckla samhällen där både människor och miljö kan blomstra. Därför ser vi särskilt fram emot att få jobba in olika hållbarhetsaspekter i genomförandefrågorna, tillsammans med AFRY. Det är en nyckel till att bygga in ett ansvarsfullt och framtidssäkrande tänk i helheten och driva ett hållbart projekt i slutändan, säger Åsa Zeinetz, chef för Ramboll Transport i Sverige.