DIgitala system ökar tryggheten för tågresenärer

Jernhusen ökar tryggheten för tågresenärer. Foto: Jernhusen

Jernhusen arbetar tillsammans med med teknikföretaget Teleste Sweden och deras system Connected Zone för att öka tryggheten för resenärer. Genom systemet kan resenärer och hyresgäster få direktkontakt med stationens bevakningscentral och med ordningsvakter. Tekniken ökar resenärernas trygghet och effektivisera Jernhusens trygghetsarbete.

Connected Zone är ett pilotprojekt. Det bygger på frivillighet där användaren, exempelvis en resenär, själv laddar ner appen NOC och vid otrygghet eller en incident kan påkalla kamerorna och bevakningspersonalens uppmärksamhet.

– På många sätt är Connected Zone ett nytt sätt att tänka kring trygghet där vi får en mer direkt kontakt med människor. Jernhusen arbetar hela tiden med olika trygghetsskapande åtgärder och vår verktygslåda består av olika verktyg som både används reaktivt och proaktivt, säger Michael Englund, säkerhetschef på Jernhusen.

Tillsammans med Teleste kommer Jernhusen under hösten att testa tekniken lokalt med utvalda användare på Stockholms Centralstation. Faller testet väl ut kan fler hyresgäster och resenärer ansluta och det kan även bli aktuellt att lansera det för fler stationer. Förhoppningen är att Connected Zone ska bidra till en tryggare stationsmiljö samtidigt som Jernhusen ska kunna kraftsamla där behovet av åtgärder är som störst. Istället för att enbart försöka identifiera problemen själva blir det nu också möjligt att få en direktlinje till den som verkligen känner sig utsatt. 

– Detta är ett intressant verktyg som kan ge oss incidentrapporter i realtid. Förutom att kunna agera snabbt när något verkligen händer ger tekniken oss möjlighet att se mönster och kunna identifiera speciellt utsatta delar av miljön. Det gör att vi kan sätta in proaktiva åtgärder mer precist, säger Michael Englund.