SNCF International inleder samarbete om tjeckisk höghastighetsjärnväg

Tjeckiska järnvägstationen i staden Děčín. Foto: Správa železnic

Den tjeckiska järnvägsförvaltningen Správa železnic undertecknade nyligen ett memorandum med det franska företaget SNCF International.

Syftet är att bekräfta det ömsesidiga intresset för långsiktigt samarbete när det gäller design och utveckling av höghastighets- och konventionella järnvägssystem för Tjeckiska Republiken och för att bestämma den framtida inriktningen för detta samarbete.

En viktig del av det ömsesidiga partnerskapet kommer att bildas av en arbetsgrupp bestående av företrädare för båda parter.

- Arbetsgruppen för SNCF och den tjeckiska järnvägsförvaltningen för långsiktigt samarbete kommer ordna regelbundna möten med företrädare från båda parter, som kommer att träffas växelvis i Paris och Prag minst en gång var tredje månad eller kommer att agera via telekonferens. I brådskande fall kan det behövas fler möten, sade generaldirektören för järnvägsadministrationen Jiří Svoboda, när han beskrev samarbetet.

SNCF International är medlem i SNCF-gruppen och ansvarar främst för utbredning av SNCF-gruppens kunskap och erfarenhet utomlands inom olika områden, inklusive utveckling, konstruktion och drift av höghastighetsjärnvägar.

Järnvägsförvaltningen och SNCF International undertecknade ett ramavtal i april i 2020. Genom avtalet blev det möjligt för järnvägsförvaltningen att få teknisk rådgivning från SNCF om utvecklingen av infrastrukturen för höghastighetståg.

Källa Správa železnic