Höghastighetsjärnvägen behövs i södra Sverige

Tåget mellan Göteborg och Borås, med ett stopp vid Landvetter flygplats är centralt för västsvenska näringslivet fortsatta utveckling, menar Johan Trouvé vd för Västsvenska Handelskammaren. Foto: Västsvenska Handelskammaren

Den planerade höghastighetsjärnvägen behövs för att avlasta de överfulla stambanorna i södra Sverige och för att möjliggöra arbetspendling mellan flertalet större städer i Götaland. Därför är det mycket beklagligt att de trafikpolitiska talespersonerna för högersidan nu säger nej till nybyggnationen, i en motion till riksdagen. För näringslivet är det viktigaste nu att säkerställa att den planerade järnvägen mellan Göteborg och Borås trots allt blir av.

– Sträckan Göteborg – Borås är Sveriges tredje största pendlingsstråk som är i stort behov av en modern dubbelspårig järnväg. Om den tillträdande regeringen menar allvar med att järnväg i första hand ska byggas där den underlättar för arbetspendling, är det här som spaden först ska ner i marken, säger Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren.

Även om det inte blir någon ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm så måste tågen mellan Göteborg och Borås kunna hålla en hög hastighet med en restid runt 30 minuter.

– Restiden är helt avgörande för viljan att pendla. Genom att korta den kan vi binda ihop Västsveriges två största städer och arbetsmarknader, säger Johan Trouvé.

Västsverige är just nu loket i Sveriges tillväxt och industrins gröna omställning. Här görs stora investeringar där den största utmaningen för företagen är att hitta rätt kompetens.

– Om de planerade järnvägssatsningarna i Västsverige stoppas så riskerar det att bromsa de andra satsningarna då det helt enkelt försvårar företagens kompetensförsörjning, säger Johan Trouvé.

– Stora delar av det västsvenska näringslivet verkar på en internationell marknad med kunder och leverantörer över hela världen. Att snabbt kunna ta sig till och från Landvetter, vidare ut i världen är viktigt för företagens konkurrenskraft och Göteborgs attraktionskraft. Tåget mellan Göteborg och Borås, med ett stopp vid Landvetter flygplats är centralt för regionens fortsatta utveckling.

Mellan Göteborg och Borås ligger Sveriges näst största flygplats, Landvetter, som även är en snabbt växande arbetsplats. Inom några år beräknas 14 000 personer arbeta i området. Idag står Landvetter flygplats utan attraktiva kollektivtrafiksmöjligheter.