ILSA lanserar ny höghastighetstjänst i Spanien

Iryo kommer att stå för 30 procent av höghastighetstjänster i Spanien. Foto: Iryo

Den spanska höghastighetsoperatören ILSA har lanserat Iryo som sitt varumärke vid en ceremoni på Madrid Atocha-stationen  Iryo-tjänster förväntas starta under det sista kvartalet 2022 och kommer att trafikerar sträckorna Madrid Barcelona, ​​Valencia, Alacant, Málaga och Sevilla.

Namnet Iryo är en kombination av spanska verbet 'gå' och ordet 'jag'. Varumärket har skapats av Columna Branding, som också skapat Iryos slogan: La Nueva Velocidad.

I lanseringsceremonin deltog infrastruktursekreterare Isabel Pardo de Vera, ADIFs president María Luisa Domínguez, Italiens ambassadör i Spanien Riccardo Guariglia, ILSAs president Carlos Bertomeu och verkställande direktör Víctor Bañares.

Iryo kommer att stå för 30 procent av höghastighetstjänsterna i Spanien. ILSA planerar att transportera cirka 8 miljoner passagerare årligen. Testningen av Iryos flotta på 20 ETR1000-tåg, levererade av Hitachi Rail, har slutförts mellan Madrid, Barcelona och Sevilla i hastigheter på upp till 200 kilometer i timmen. Nu utökas testkörningarna till 300 kilometer i timmen. ILSA har också bekräftat sin långsiktiga ambition att lansera gränsöverskridande tjänster från Spanien till Frankrike och Portugal, även om man ännu inte har någon fast tidsplan för en sådan expansion.