Sweco deltar i bygget av en ny spårvägslinje i Helsingfors

En ny detaljplanelösning gör det möjligt att bygga en ny spårvägsförbindelse mellan stadsdelarna Fiskehamnen och Böle. Illustration av de framtida broar som behövs för nya spårvägslinjer i Helsingfors. Foto: Helsingfors Stad - HST

Sweco kommer, i samarbete med Destia och WSP, att leverera tjänster till Helsingfors stads trafikverk, HST. Projektet gäller spårvägslinjen till nya stadsdelen Fiskehamnen. Linjen är en del av den finska huvudstadens investering i ett växande spårvägsnät. 

- Jag är mycket glad över att Sweco får delta i utvecklingen av hållbar kollektivtrafik i Helsingforsregionen. Den nya linjen kommer att förenkla vardagen för tusentals människor. Sweco är Nordens ledande expert på järnvägsdesign och detta är ett viktigt uppdrag där vi kan bidra till det arbete som växande städer gör för att närma sig målet om att nå koldioxidneutralitet”, säger Markku Varis, affärsområdeschef Sweco Finland.

Spårvägslinjen Fiskehamnen blir 4,5 kilometer lång och planeras att vara i drift år 2024. Cirka 40 Sweco-medarbetare kommer att vara engagerade i projektet.

- Det är ett projekt som stödjer utvecklingen av ett hållbart Helsingfors och en utvidgning av transportnätet", säger Mikko Asikainen, projektledare för Helsingfors stads trafikverk, HST.

Utöver Fiskehamnens spårväg är Sweco konstruktionspartner till samtliga pågående spårvägsprojekt i Finland: Kronohagen-förbindelsen i Helsingfors, SpårJoker i Helsingfors och Esbo, samt Tammerfors spårväg.