EIB beviljar 450 miljoner euro för inköp av regionala tåg i Italien

Illustration av Trenitalias nya regionala tåg av typ Rock. Bild: Hitachi

EU-banken EIB stöder FS Italiane-gruppens investeringsplan för nya tåg. Pengarna kommer att förvaltas av tågoperatören Trenitalias regionala transportavdelning.

Tågen kommer att vara mindre förorenande och mer effektiva än de befintliga, och nästan hälften av de nya tågen sätts in i trafik i södra Italien.

Finansieringsbeloppet på 450 miljoner euro undertecknades nyligen av EIB:s vice VD Dario Scannapieco och FS Italianes VD, Gianfranco Battisti.

Drygt 150 miljoner euro av det totala beloppet har redan tillhandahållits genom teckning av en företagsobligation under FS-EMTN-programmet (Euro Medium Term Notes), som avslutades genom en privat placering, vilket bekräftar koncernens åtagande när det gäller hållbar finansiering.

Den nyligen undertecknade affärsuppgörelsen kommer att finansiera köpet av de första 43 beställda tåg av totalt 135 enheter, som omfattas av Trenitalias aktuella investeringsplan.

De nya tågen kommer att användas på lokala sträckor i flera italienska regioner (inklusive Calabrien, Lazio, Molise, Sardinien, Sicilien, Toscana och Aosta-dalen).

De beställda 135 tågen med hybrid-drift kommer att förses med tre eller fyra vagnar. Trenitalias totala investering i denna typ av tåg är nästan 960 miljoner euro och täcker förnyelsen av tågoperatörens regionala flottor på linjer där elektrifieringen ännu inte har slutförts.

Tågen kommer att vara utrustade med avancerade motorer för icke-elektrifierade linjer och med en strömavtagare för elektrifierade linjer och med batterier för drift under den sista kilometern längs icke-elektrifierade linjer.

Därmed sänks bränsleförbrukningen och tillhörande utsläpp i närheten av urbana centra.

För EIB är denna strategi helt i linje med dess nya status som klimatbank, vars syfte är att generera nya investeringar på 1 miljard euro för att bekämpa klimatförändringar mellan 2020 och 2030.