BLS Cargo startade kontinuerlig godstrafik mellan Italien och Belgien

För första gången använder BLS Cargo företagets nya Vectron Re 475-lok för trafik över gränserna. Foto: BLS Cargo

Tågoperatören BLS Cargo bröt ny mark i början av november när företaget startade transporterna över gränsen till Belgien för första gången. Företagets nya flersystemlok och dess belgiska dotterbolag Crossrail Benelux N.V. möjliggör detta.

Sedan början av november 2020 har BLS Cargo kört intermodala tåg från den italienska speditören Ambrogio till Belgien. Detta är första gången som företaget använder de nya Vectron Re 475-loken för trafik över gränserna. BLS Cargo Groups belgiska järnvägsföretag Crossrail Benelux bedriver godståg i Tyskland och Belgien och BLS Cargo i Schweiz.

- Detta flyttar Belgien närmare oss och vi kan ansluta ännu närmare till brittislka Crossrail, kommenterar Dirk Stahl, VD för BLS Cargo.

Fördelarna ligger inte bara inom företaget. Kunden drar också nytta av det, eftersom den sömlösa övergången vid gränserna påskyndar processen och möjliggör effektiv lokdrift.

- Som partner till BLS Cargo sedan det grundades, är vi stolta över att vara en del av denna banbrytande innovation, säger Livio Ambrogio, VD för Ambrogio Group.

- Det gör att Italien kan nu kopplas med Belgien under en enda produktionsfas.