Klirr i kassan för Sverige när EIB delar ut

Sverige tilldelas nästan 26 miljarder kronor av Europeiska Investeringsfonden. Foto: Carl Campbell

 

Vid EIB Gruppens årliga presskonferens idag i Bryssel presenterade EIB, samt den Europeiska Investeringsfonden, EIF, sina resultat för 2021 där EIB-gruppen i hela världen lånade ut 95 miljarder euro. Enbart i Sverige har de tillsammans under 2021 lånefinansierat 2.47 miljarder euro  till svenska investeringar för klimatförbättringar, pandemibekämpning och kollektivtrafik. EIF har tredubblat sin utlåning till 30,5 miljarder euro i hela Europa, som stödjer små- och medelstora företag med att växa ur ut COVID-krisen.

År 2021 var ett mycket positivt år för EIB-gruppens, Europeiska Investeringsbanken samt Europeiska Investeringsfonden, finansiering av låneprojekt i Sverige, trots effekterna av COVID-krisen. Sammanlagt beviljade EIB-gruppen under 2021 finansiering till ett värde av 2.47 miljarder euro, nästan 26 miljarder kronor till Sverige, varav lite mer än en miljard euro via EIF, i finansiering till allt från klimatvänliga transporter, ren energi, till pandemibekämpning och särskilt stöd till små och medelstora företag.

Årets resultat för EIB-gruppen visar hur vi har stöttat företagen under pandemin. Samtidigt stöttar vi omställningen till ett ännu grönare, klimatvänligare Sverige. Vår utlåning och våra garantier bidrar till att stärka både svensk och europeisk ekonomi, genom att investera i samhällets grundläggande infrastruktur, små och medelstora företag, och i gröna projekt. Vi ska fortsätta att öka finansieringsmöjligheterna för företagen och den offentliga sektorn och dörren till vårt Stockholmskontor är öppen, säger EIBs vicepresident Thomas Östros.

Bland höjdpunkterna i år fanns ett stöd till den offentliga sektorn för nya, miljövänliga tågtransporter till Mälardalstrafiken, som tecknade lån på 480 miljoner kronor. Detta lån finansierar tolv nya dubbeldäckare, med större kapacitet för regionala transporter i Mälarregionen. Lånet till klimatvänligare tågtransporter är i linje med EIBs nya målsättning; att som EU:s klimatbank ska 50 procent av lånen senast 2025 vara klimatrelaterade.