MÁV-Start lämnar anbud om 22 gränsöverskridande sovvagnar

Ungerska tågoperatören MAV-Start startar gränsöverskridande tågtrafik. Foto: MAV-Start

Den ungerska järnvägsoperatören MÁV-Start har offentliggjort en anbudsinfordran för inköp av 22 sovvagnar för nattrafik.

De nya vagnarna ska kunna användas på linjer med 1435 millimeters spårvidd och vara lämpliga för hastigheter upp till 200 km/h.

De ska också vara utrustade med en flödesspänning på 1000V/1,5kV likström för gränsöverskridande tågtrafik.

Anbudet ska vara inlämnat senast den 20 juli, med första leverans senast den 31 december 2020. Dessutom måste vagnarna ha ett schemalagt översynsdatum senast den 15 december.

Vagnarna kommer att komplettera MÁVs befintliga flotta av 33 sovvagnar, som är olämpliga för internationellt bruk. Vagnarna kommer att användas för nattågstrafik mellan Budapest och Brasov och destinationer i Polen, Slovakien och Tjeckiska Republiken.

Dessutom planerar MÁV att använda fordonen för sommartrafik till Adriatiska havet och som specialvagnar på västeuropeiska linjer.