Österrike: ÖBB har överfört extra tåg för krigsflyktingar från Ukraina

Sedan 24 februari har österrikiska tågoperatören ÖBB transporterat under dagtid drygt 4 000 fördrivna personer från Ukraina på totalt 50 tåg. Efter att de sista tågen från framför allt Budapest till München var överfulla när det anlände till Wiens centralstation, sätter ÖBB nu in flera hjälptåg. Foto: ÖBB

För att så snabbt som möjligt kunna befordra stora mängder människor från den polsk-ukrainska gränsen i säkerhet har österrikiska tågoperatören ÖBB lovat de polska statsjärnvägarna ytterligare tåg och personvagnar.

Med Eurocity 106 överfördes totalt fem ÖBB-passagerarvagnar till de polska järnvägarna för specialresor under senaste dagar.

Detta innebär att järnvägsfordon kommer att finnas tillgängliga för säker resa för flyende ukrainska personer och även för transport av hjälpvaror om så krävs under de närmaste dagarna.

Så snabbt som möjligt

ÖBB och de polska järnvägarna arbetar tillsammans för att föra flyktingar från krisområdena i säkerhet med specialtåg så snabbt som möjligt och på så sätt avlasta de lokala flyktinglägren.

- Kriget i Ukraina utmanar oss alla. På ÖBB gör vi allt vi kan för att hjälpa människor på flykt. Sedan krigets början har vi transporterat över 40 000 människor på flykt från Ukraina på ÖBB-tåg. Med dessa extra vagnar stödjer vi vår polska partnerjärnväg i att snabbt föra ännu fler fördrivna människor i säkerhet", understryker ÖBB:s vd Andreas Matthä.

Pressmeddelande ÖBB