Fortsatt förtroende för kollektivtrafiken

Tryggheten i kollektivtrafiken minskar med 3 procentenheter. Foto: Via

Resenärernas förtroende för kollektivtrafiken och branschen har inte försämrats nämnvärt under vårens pandemi, till exempel gällande nöjdheten med bolaget och med den senaste resan. Trots pandemin och oron att smittas har upplevelsen av trygghet i kollektivtrafiken bara minskat med 3 procentenheter.

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och resvaneundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik och i slutet av mars kompletterades undersökningen med frågor kring medborgares och resenärers inställning och resebeteende till kollektivtrafiken kopplat till coronapandemin.

– Resultatet visar att resenärerna uppfattar att branschen har tagit situationen på allvar och gjort vad de kan efter förutsättningarna. Vi ser det som ett tecken på att resenärerna kommer att återkomma till kollektivtrafiken när pandemin är över, säger Mattias Andersson, ansvarig för Kollektivtrafikbarometern på Svensk Kollektivtrafik.

Resultatet visar att det på kort tid skett stora förändringar i människors resandevanor vilket också medfört stora resandetapp i kollektivtrafiken. Under framför allt april månad tappade kollektivtrafiken en stor del av sin marknadsandel men undersökningen visar att redan under maj började resenärerna sakta att återvända.