Alstom utvecklar algoritmer för fusion av järnvägsdata

Alstom implementerar världsledande datafusionsalgoritmer. Arkivbild

Alstom har erhållit fullständig certifiering 1 för den senaste interoperabilitetsstandarden för järnväg, ETCS2 Baseline 3 Release 2. Inför den storskaliga utrullningen i Norge har Alstom även certifierats av Belgorail3 för att implementera sina världsledande datafusionsalgoritmer som med hjälp av både satellitnavigering och mätning av tröghetsrörelser exakt och säkert mäter tågens geografiska placering och hastighet.

ETCS skapades ursprungligen för att möjliggöra standardiserad europeisk gränsöverskridande järnvägstrafik, men kan användas för att på ett säkert sätt höja tågets hastighet, öka tillförlitligheten och kapaciteten. ETCS inkluderar kontinuerligt radiobaserat automatiskt tågskydd, vilket optimerar drift vid högre hastighet och stödjer interoperabilitet i nätet, samtidigt som det sänker underhållskostnaderna för operatören. Den senaste standarden inkluderar högre radiokapacitet och andra utvecklingar för att bättre tillgodose järnvägens behov.

Det nya odometrisystemet baserat på datafusion, och som Alstom för närvarande implementerar i Norge, kan tillämpas på alla typer av tåg och alla miljöer, inklusive de tuffaste väderförhållandena. Till 2026 kommer 450 tåg att ha utrustats med den nya standarden och vara i kommersiell trafik över hela Norge. Testerna för det första loket utrustat med den nya lösningen kommer att inledas i juni i år.

– I ett avgörande steg mot digitalisering inom järnvägen har Norge valt att utrusta hela landet med den senaste versionen av den europeiska interoperabilitetsstandarden, vilket visar landets ledande strategi för en grönare framtid. Vi är oerhört stolta över att delta i detta, och ännu mer över att vi gör det med en världsledande teknik som vi precis har fått certifiering för, säger Rob Whyte, Managing Director för Alstom Nordics.

Alstoms innovation för datafusion eliminerar behovet av de externa radarkomponenter för lokalisering och hastighetsmätning som används idag. Datafusion är processen att samla flera datakällor för att få mer konsekvent, korrekt och användbar information än den som tillhandahålls av någon enskild datakälla. I det här fallet är den byggd som en hybrid, för första gången både tröghetssensorer och satellitsensorer, och utrustningen installeras inne på tåget, vilket gör att den inte påverkas av väderförhållanden. Algoritmerna som används kan också upprätthålla precisionen i täckta områden som tunnlar.

Alstom är världsledande inom fordonsmonterad ERTMS-utrustning via sin Atlas-lösning och står för 70 procent av fordonsbaserade system i drift på ERTMS-nivå 2. Fram till idag har tåg under övervakning av Atlas i 30 länder tillryggalagt över 250 miljoner kilometer, inklusive Deutsche Bahns ICE3-höghastighetsflotta, som nyligen utrustats med systemet i Tyskland. Alstom har sammanlagt tecknat avtal om att utrusta 9000 tåg med Atlas Onboard-lösningar, varav 1100 fordon kommer att utrustas med lösningen Baseline 3 Release 2.