Vill motverka återförstatligande av järnvägsunderhållet

Att återförstatliga järnvägsunderhållet är en dålig idé tycker Byggföretagen. Arkivbil

Byggföretagen har tillsammans med branschens aktörer stått i nära kontakt med Utredning om framtidens järnvägsunderhåll som har lämnat till regeringen. Underhållet av järnvägen konkurrensutsattes år 2002. Sedan dess har flera ideologiskt betingade initiativ tagits för att återförstatliga järnvägsunderhållet. Utredningar  har tillsatts men alltid konstaterat att återförstatligande är en dålig idé. Varken media eller fackliga kopplingar i politiken ska avgöra besluten om järnvägssystemets utveckling. Den oro som skapats av ett eventuellt överförande av underhåll till Trafikverket leder till en bristande investeringsvilja.  

Trafikverket är något annat än vad Banverket och Vägverket var. Trafikverkets roll är samhällsutvecklarens och beställarens. Att utföra järnvägsunderhåll i egen regi skulle innebära högre kostnader och stora ansträngningar för det redan hårt ansträngda Trafikverket. Därtill skulle marknaden som järnvägsentreprenörerna verkar på störas och utvecklingen av en digitaliserad underhållsplanering försenas.
11 procent lägre kostnader med bibehållen kvalitet.

Ett järnvägsunderhåll i konkurrens har gett större kostnadseffektivitet och högre kvalitet. I kontrast till t ex Storbritannien, som privatiserade sitt järnvägsunderhåll över en natt, har Sveriges konkurrensutsättning skett successivt. Det sista geografiska området för underhåll upphandlades 2007. Därmed kunde entreprenörerna, men även den dåvarande beställaren Banverket, fortlöpande finjustera kontrakt och arbetssätt till det bättre.
Enligt studier från VTI har konkurrensutsättningen av järnvägen medfört 11 procent lägre kostnader – med bibehållen kvalitet.