Bellman Group lastar ur Varbergstunneln

Bellman Group sköter utlastningen av 1,3 miljoner ton berg ur varbergstunneln. Foto: Bellman

Trafikverket bygger ut Västkustbanan från Göteborg till Lund med dubbelspår och tunnel under Varberg centrum. VSM Entreprenad, som är en del av Bellman Group, har kontrakterats av Implenia att sköta utlastningen av 1,3 miljoner ton berg ur tunneln. Projektet förväntas pågå under tre år och för att minimera störningarna genomförs projektet nattetid.

Bellman Groups dotterbolag VSM Entreprenad är ett av Sveriges ledande bolag inom schakt med större maskiner och företaget har stor erfarenhet av liknande arbeten, bland annat från Förbifart Stockholms tunnlar.

– Vi har sett fram emot att påbörja det här projektet och det är inspirerande att vara del av utbyggnaden av miljösmarta transporter i Västsverige. Projektet sysselsätter fyra lastmaskiner, en vattenbil för att motverka störande damm och sex yrkesarbetare under tre år. Projektet ska genomföras så smidigt som möjligt för Varbergsborna och därför arbetar vi på natten när det är mindre trafik i området, säger Staffan Haglund, VD på VSM Entreprenad.