Hälften av Varbergstunneln färdigsprängd

Arbetet med Varbergstunneln fortskrider enligt plan. Foto: Trafikverket

Strax efter nyår nådde projektet ännu en stor milstolpe – 50 procent av den totala längden tunnel är färdigsprängd och tunnelarbetet går in i andra halvlek.

– Det är en viktig milstolpe vi nu lyckats uppnå och fortsätter vi i samma goda takt så kommer vi hålla tidplanen för tunneldrivningen,  säger Kenneth Rosell, Trafikverket och delprojektledare Tunnel.

Man har idag totalt sprängt ut cirka 1 300 meter i tågtunneln och cirka 1 500 meter i servicetunneln.

Det är cirka 1200 meter kvar tills de norra och södra fronterna av servicetunneln når varandra. Det beräknas bli i höjd med Mariedal, i kvartal 1, 2023. Tågtunnelns genomslag sker i kvartal 2, 2023.

– Våra utmaningar framåt är nu att vi måste göra en omfattande eftertätning av tunnlarna eftersom vi har fått ett större läckage av grundvatten i bergtunnlarna. En annan utmaning är att driva klart tågtunneln under kvarteret Brunnsparken där vi har liten bergtäckning och närhet till känsliga byggnader, säger Kenneth Rosell.