Utredning om finländska Östbanan är klar

Järnvägsstationen i staden Kouvola, som är en av städerna längs den planerade Östbanan i Finland.. Foto: VR

Finländska Trafikledsverkets utredning om Östbanan är klar. I den jämfördes olika alternativ för att försnabba tågtrafiken österut.

Enligt utredningen är det kostnadseffektivaste alternativet att helt skippa byggandet av en ny järnvägssträckning och i stället förbättra de nuvarande banorna.

Bland annat skulle man då behöva göra förbättringar på Savolaxbanan mellan Kouvola och Kuopio samt på Karelenbanan mellan Imatra och Joensuu.

Att bygga en ny bana österut skulle göra större nytta, men också bli mycket dyrare eftersom det skulle kräva stora investeringar.

Om man ändå väljer att satsa på en helt ny järnvägsdragning, så skulle förbindelsen Helsingfors-Borgå-Kouvola ge mer valuta för pengarna än förbindelsen Helsingfors-Borgå-Kotka-Luumäki.

Båda de här banorna skulle gå genom Borgå, men bara den sistnämnda skulle köra vidare via Lovisa.